...

Kozaklı Meslek Yüksekokulu

MİSYON

Atatürk ilkelerine bağlı, hukuka saygılı, bilimsel bilgi ışığında değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılığı ve sorumluluğu olan, problem çözme yetenekleri gelişmiş, bilgiye erişme yöntemlerini öğrenmiş, ekiple birlikte uyumlu bir şekilde çalışabilen,  uluslararası standartlarda sağlık bakım hizmeti sunabilen mezunlar yetiştirmek.

VİZYON

Mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde sağlık bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin sağlık teknikerleri yetiştiren, alanında tercih edilen ve saygın bir eğitim kurumu olmak.